• Więźba dachowa

Więźba dachowa jest to konstrukcja nośna, na której opiera się cały dach. Jest wykonywana najczęściej z drewna.

Drewno wykorzystywane na elementy więźby dachowej powinno być odpowiednio wysuszone (najlepiej w specjalnie przygotowanej suszarni - jego wilgotność nie powinna przekraczać 20%) oraz zabezpieczone przed działaniem czynników biologicznych oraz ognia, czyli zaimpregnowane. Najskuteczniejsza jest impregnacja próżniowo-ciśnieniowa wykonywana metodą przemysłową przez wyspecjalizowane firmy, natomiast na małych budowach stosuje się impregnację powierzchniową polegającą na malowaniu, natrysku, lub krótkotrwałej kąpieli elementów w roztworze z impregnatem. Przy wykonywaniu więźby obecnie nie stosują się klasycznych złączy ciesielskich tylko wykonuje się połączenia poszczególnych elementów przy użyciu śrub, gwoździ lub płytek kolczastych. Elementy więźby dachowej muszą być przygotowane pod określone pokrycie dachowe. Czym cięższe pokrycie tym przekroje elementów większe. Najczęściej stosowane są następujące rodzaje więźby: więźba krokwiowa, więźba krokwiowo-jętkowa, więźba krokwiowo-kleszczowa.

Realizując dla Państwa budowę dachu dbamy aby rodzaj i jakość drewna przeznaczonego na więźbę była odpowiedniej jakości.